WEISS, Jiří. Fyzikální stárnutí polypropylénu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jiří Tocháček.
Uložit do Citace PRO