HOUSER, Milan, Radana KOUDELOVÁ, Jana NOVOTNÁ, Iveta HOVORKOVÁ, Hana MARKO, Tereza KADRNOŽKOVÁ, Radek VÁGNER a Karel MARÁZ. Události č. 4/2021-2022 [online]. 32. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2022, 66 s. [cit. 2022-12-08]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208136

Uložit do Citace PRO