FEČER, Tomáš. Analýza přenosu tepla při fázové změně v trubkovém výměníku [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208155. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Josef Plášek.

Uložit do Citace PRO