DAI, X. W., D. L. MI, H. T. WU a Y. H. ZHANG. Design of Compact Patch Antenna Based on Support Vector Regression. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2022, 31(3), 339-345 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2022.0339

Uložit do Citace PRO