PEJOSKI, S., Z. HADZI-VELKOV a T. SHUMINOSKI. Lyapunov Drift-Plus-Penalty Based Resource Allocation in IRS-Assisted Wireless Networks with RF Energy Harvesting. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2022, 31(3), 382-389 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2022.0382

Uložit do Citace PRO