DALECKÝ, Filip. Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20823. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Kovář.

Uložit do Citace PRO