DOLEŽELOVÁ, Eva. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO