HRYCIOW, Barbora. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20826. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.

Uložit do Citace PRO