MARCINKA, Pavel. Srovnání metodik ocenění nemovitostí pro účely pojišťoven [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.

Uložit do Citace PRO