KŘIVAN, Miloš. Simulace geometrie key hole v závislosti na svařovacích parametrech při laserovém penetračním svařování [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20836. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO