MAJEROVÁ, Oldřiška. Návrh marketingového mixu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20839. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petra Šmakalová.
Uložit do Citace PRO