DROZD, Tomáš. Quality assurance of RNA-Seq workflows with spike-ins controls [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Lars Mehnen.

Uložit do Citace PRO