MÍVALT, Filip. Segmentation of phase contrast images in multi epitope ligand cartography (MELC) for image quantification at the single cell level [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208431. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Lars Mehnen.

Uložit do Citace PRO