NEUMAYEROVÁ, Eva. Ekonomické a sociální limity užití nepálené hlíny v architektuře. Role vzdělávání [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208433. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelství. Vedoucí práce Ivana Žabičková.

Uložit do Citace PRO