KUBÍK, Michal. Návrh testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jakub Roupec.
Uložit do Citace PRO