REBEJ, Miroslav. Simulations of Photobioreactors from Hydrodynamics and Mass Transfer Point of View [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208553. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.

Uložit do Citace PRO