POSPÍŠILOVÁ, Aneta. METODY EXTRAKCE BIOPOLYMERU POLY-3-HYDROXYBUTYRÁTU A JEJICH OPTIMALIZACE [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208556. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radek Přikryl.

Uložit do Citace PRO