TOMAN, Marek. Výpočet optimálního magnetického toku asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát se zohledněním teplotních vlivů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/208557. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.

Uložit do Citace PRO