MOGGERT, Monika. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/208563.

Uložit do Citace PRO