FRIŠHANSOVÁ, Lenka. Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události na plaveckém stadionu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20857. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Bohuslav Svoboda.
Uložit do Citace PRO