POLÁČEK, Tomáš. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20862. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO