ZBOŘILOVÁ, Zdeňka. Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého a křemičitého [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO