HANÁK, Jakub. INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20883. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.

Uložit do Citace PRO