KÁBA, Daniel. Nové trendy v podnikání - Multidimenzionální rozhodování při outsourcingu účetních prací [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20890. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.

Uložit do Citace PRO