IZRAEL, Peter. Způsoby ocenění nemovitostí v Maďarsku se zaměřením na nemovitosti typu Byt [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO