MEZULÁNÍKOVÁ, Radka. Zpracování biomedicínských obrazů v prostředí LabVIEW [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2091. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.
Uložit do Citace PRO