ČERVINEK, Ondřej. Computational Models for Non-linear Mechanical Loading Analyses of Lattice Structures Made by Laser Powder Bed Fusion [online]. Brno, 2023 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/209197. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.

Uložit do Citace PRO