HURNÍK, Jakub. Measurement of Shape and Dimensions of Forgings [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/209203. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.

Uložit do Citace PRO