FOJT, Jakub. Studium degradačních procesů bioplastů [online]. Brno, 2023 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/209208. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jiří Kučerík.

Uložit do Citace PRO