HOLOUBEK, David. Metodika a zpracování měření u neznámých BLDC motorů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20921. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladislav Singule.
Uložit do Citace PRO