IŠTOK, Michal. Transferové oceňovanie úverov a pôžičiek v Českej a Slovenskej republike [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2023 [cit. 2023-06-01]. ISBN 978-80-214-6151-2. Dostupné z: doi:10.13164/9788021461512

Uložit do Citace PRO