FLORIÁN, Martin. Možnosti alternativních pohonů letadel [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20940. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karol Bencalík.
Uložit do Citace PRO