KONEČNÝ, Tomáš. Návrh zásobníku s posuvem a orientací odlitku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Synek.
Uložit do Citace PRO