JELÍNEK, Vít. Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20950. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.

Uložit do Citace PRO