GABRLÍK, Jan. Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20957. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.
Uložit do Citace PRO