RŮŽIČKA, Jakub. Přizpůsobení ohřívatelného tribometrického nástroje pro sériové zkoušky [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20958. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.

Uložit do Citace PRO