ZEMAN, Karel. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20959. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO