SUCHARDA, Jaroslav. Analýza morfologie kamenných hrotů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20968. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Sadovský.

Uložit do Citace PRO