BUKOVSKÝ, Petr. Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20976. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.

Uložit do Citace PRO