GROM, Martin. 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Procházka.

Uložit do Citace PRO