DLOUHÝ, Tomáš. Vliv provedení zateplení na rodinném domě v Rokytnici nad Rokytnou [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20990. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Weigel.
Uložit do Citace PRO