RENTKOVÁ, Katarína. Způsoby ocenění nemovitostí na Slovensku se zaměřením na rodinné domy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Klika.
Uložit do Citace PRO