VESELÝ, Libor. Algoritmy bezsnímačového řízení synchronního motoru s permanentními magnety [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21013. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.
Uložit do Citace PRO