ČECHMANEKOVÁ, Simona. Cenová mapa obvyklého nájemného nebytových prostor ve vybraných lokalitách města Brna [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.
Uložit do Citace PRO