POLAK, Martin. Protokol IPv6 v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21048. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vladimír Červenka.
Uložit do Citace PRO