CHLUMSKÁ, Jana. Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21052. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO