ŠMÍDEK, Petr. Současná slovinská architektura [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21065. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Hana Ryšavá.

Uložit do Citace PRO