BÖSERLOVÁ, Jana. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.
Uložit do Citace PRO