FELIXOVÁ, Lucie. Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21073. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jan Čermák.
Uložit do Citace PRO