MICHALÍK, Lukáš. Aplikace kapacitních snímačů v technické praxi [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/21077. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Frýza.
Uložit do Citace PRO